Kontakt

Korekt Company

PREDUZEĆE ZA TRGOVINU, SPOLJNOTRGOVINSKI PROMET I USLUGE D.O.O.

BEOGRAD, Ranka Tajsića 5, SRB

Tel: +381 11 397 51 17

E-mail:office@korektcompany.com

Matični broj: 07766165

Šifra delatnosti: 4690

PIB: 101734594