Politika privatnosti

Opšte informacije

Korekt Company d.o.o. privatnost podataka shvata veoma ozbiljno. U ovoj Politici privatnosti Vas obaveštavamo o vrsti podataka koje prikupljamo, načinima prikupljanja, obrade, korišćenja, otkrivanja i prenosa Vaših ličnih podataka.

Sve informacije su sigurne, i nećemo ih ni pod kojim uslovima ustupati trećem licu bez zakonskog osnova, što Vam osigurava sigurno poslovanje sa kompanijom Korekt Company d.o.o.

Zakonski osnov

Uslove prikupljanja i obrade ličnih podataka definišemo ovom Politikom privatnosti i podatke prikupljamo i obrađujemo na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Povodom obavljanja naše delatnosti primenjujemo i odredbe drugih zakona koji regulišu aktivnosti odnosno komunikacije u cilju promovisanja robe, usluga ili poslovnog ugleda pravnih lica (npr. Zakon o elektronskoj trgovini („Službeni glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013, 52/2019)).

Podatak o ličnosti


Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Korisnikom u smislu Pravilnika se smatra svako  lice koje koristi usluge, a na koje se podaci o ličnosti odnose.
Podaci o ličnosti se obrađuju na osnovu Vašeg pristanka.

Rukovalac

Radi pravilnog i potpunog razumevanja predmeta regulisanja ove Politike privatnosti ukazujemo Vam da je, shodno zakonu, „Rukovalac“ fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade.

Rukovalac Vaših podataka o ličnosti je:

Korekt Company d.o.o. Beograd, Ranka Tajsića br.5, Beograd, PIB 101734594, .

Svrha prikupljanja podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu porudžbinu, potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i broj telefona. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu porudžbine. Navedeno podrazumeva da Vaše lične podatke prvenstveno prikupljamo radi realizacije porudžbine.

Takodje, podatke prikupljamo kako bi Vam putem newslatera slali informacije o novim proizvodima, akcijama, popustima. Dalje, isti podaci se mogu koristiti zarad odgovora na Vaš zahtev ili upit, prilikom rešavanja reklamacija.

Vaše podatke prikupljamo i da bismo poštovali zakonske obaveze.

Podatke prikupljamo tako što nam ih ustupite direktno (na primer, kada se registrujete na našem sajtu, kada nas kontaktirate putem sajta, društvenih mreža, kada se prijavite na slanje newsletter-a i sl.).

Vaše podatke prikupljamo i korišćenjem kolačića kako bismo ustanovili na koji način koristite naš sajt, kao i da bismo analizirali, statistički evidentirali i obradili podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuje, te o stranicama koje posećuju. Ovako prikupljene podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, omogućili Vam sigurniju i kupovinu i prilagodili našu ponudu i izgled naših stranica Vašim interesovanjima. O načinu korišćenja kolačića detaljnije se informišite u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

Način korišćenja podataka i da li ih delimo sa trećim licima

Kompanija Korekt Company d.o.o. neće prodati podatke koje poseduje trećim licima. Zaposleni u kompaniji Korekt Company d.o.o. su obavezni da poštuju poverljivost Vaših podataka. Nikada i ni na koji način nećemo zloupotrebiti Vaše privatne informacije.

Vaše lične podatke delimo sa trećim licima u cilju izvršenja prodajnog ugovora zaključenog sa Vama (na primer radi isporuke produžbine). Ugovori koje ovim povodom zaključujemo sa trećim licima i njihovo angažovanje podrazumevaju ugovaranje svrhe prosleđivanja ličnih podataka, zabranu korišćenja u druge svrhe itd.

Takodje, Vaše lične podatke delimo sa trećim licima sa kojima imamo Ugovore, a čija su polja delovanje u oblasti pružanja IT usluga, oglašavanja, marketinga, društvenih i digitalnih medija (u cilju obavljanja marketinške aktivnosti na koje ste se prijavili (slanje newsletter-a).

Korišćenje Vaših ličnih podataka

Na našoj internet stranici koristimo takozvane kolačiće. Kolačići su male datoteke koje se čuvaju na vašem uređaju (laptop, tablet, smartphone itd.) i to prilikom posete naše internet stranice. Kolačići ne nanose štetu vašem uređaju, ne sadrže viruse ili druge zlonamerne softvere. U kolačićima se čuvaju informacije koje se dobijaju u vezi sa uređajem koji koristite. Međutim, to ne znači da smo upoznati sa vašim identitetom.

Korišćenje kolačića služi da vam poseta internet stranici bude ugodnija. Koristimo tzv. kolačiće sesije kako bismo prepoznali da ste određene delove naše stranice već posetili ili da ste već prijavljeni na svom korisničkom nalogu. Oni se automatski brišu nakon što napustite našu internet stranicu. Dalje, koristimo i privremene kolačiće koji se određeno vreme skladište na vašem uređaju. Kada ponovo posetite našu internet stranicu, automatski se prepoznaje da ste već bili na stranici i koja podešavanja ste postavili, tako da ove radnje nećete morati da ponovite.

Kolačiće koristimo kako bismo statistički evidentirali korišćenje naše internet stranice, i to u cilju optimizacije ponude i prikaza informacija koje su prilagođene vašim interesovanjima. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vas automatski prepoznamo kada ponovo posetite našu internet stranicu. Ovi kolačići se automatski brišu nakon određenog vremena. Imate mogućnost da podesite vaš pretraživač tako da se na vašem računaru ne čuvaju kolačići ili da se uvek pojavljuje poruka pre nego što se kreira novi kolačić. Sa druge strane, potpuno onemogućavanje kolačića može da znači da ne možete da koristite sve funkcije naše internet stranice.

Naša internet strana koristi i Google AdWords kolačiće, a sarađujemo i sa Google Analyticsom. To podrazumeva:

 • Google Adwords je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) i njegovi kolačići služe za praćenje konverzija, odnosno za kreranje statistike konverzije korisnika Adwordsa. Ukoliko pristupate našem web servisu putem Google oglasa, Google Adwords će postaviti kolačić na Vaš uređaj (tzv. “kolačić preusmeravanja”). Ovaj će kolačić nestati nakon 30 dana i ne vodi ličnoj identifikaciji posetioca. Ako kolačić nije nestao prilikom posete određenoj stranici, možemo prepoznati je li posetilac kliknuo na oglas kao i da li je Google preusmerio korisnika na naš web servis. Svaki oglašivač ima različite kolačiće. Iz tog se razloga kolačići ne mogu pratiti putem web stranice oglašivača. U slučaju da ne želite da učestvujete u procesu praćenja, kolačiće možete blokirati na taj način što ćete u pretraživaču, na domenu “googleadservices.com”, postaviti blokiranje kolačića.
 • Google Analyticsom je analitički servis kompanije Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”) i njegovi kolačići služe da dobijemo Informacije o Vašem korišćenju našeg web servisa i obično se prenose i čuvaju na Google serveru u SAD-u. Na našim je stranicama aktivna opcija za IP anonimnost, tako da je IP adresa korisnika unutar država članica EU te u drugim državama koje su vezane Ugovorom o evropskom ekonomskom prostoru unapred onemogućena. Napominjemo da imate mogućnost prekidanja čuvanja kolačića u svojim podešavanjima pretraživača, ali napominjemo da u ovom slučaju možda nećete biti u mogućnosti da koristite sve funkcije web stranice. Instalacijom dodatka na pretraživač koji je dostupan na linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, možete onemogućiti Google da prikuplja i obrađuje podatke koje je proizveo kolačić prilikom Vašeg korišćenja web stranice (uključujući i tvoju IP adresu)
 • Facebook alat za ponovno ciljanje korisnika web stranice od kompanije Facebook Inc. (1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA; “Facebook”) koristimo u slučaju da ste korisnik Facebooka. Ovaj alat će proizvesti neidentifikacijski kontrolni broj koji će biti poslat Facebooku na analizu u marketinške svrhe. S druge strane, mi enkriptiramo Vašu e-mail adresu te ju šaljemo Facebooku u enkriptiranom obliku. Prepoznavanjem kolačića i prenosom šifrirane informacije Facebook će Vam pružati preporuke ciljanog proizvoda u obliku personaliziranog reklamnog oglasa. Od korišćenja Facebook alata možete odustati preko adrese: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences.

 

Dužina čuvanja ličnih podataka

Vaši podaci se nikada neće obrađivati više nego što je neophodno. Čuvaćemo ih samo onoliko koliko je to potrebno u cilju ostvarivanja svrhe zbog koje smo ih i prikupili. Podaci o ličnosti će se obrađivati do opoziva pristanka, osim u situacijama kada postoji neki drugi osnov za obradu.

Ukoliko ste se prijavili za dobijanje mesečnog newslatera, Vaše lične podatke ćemo čuvati sve dok ne otkažete svoju prijavu ili od nas ne zahtevate brisanje ličnih podataka i obustavu slanja obaveštenja.

Otkazivanje dobijanja newslatera

Jednom izvršena prijava za dobijanje obaveštenja na neki od gore navedenih načina u svakom trenutku može biti opozvana.

Vašu saglasnost za dobijanje newsletter-a možete opozvati preko linka koji se nalazi na kraju svakog newsletter-a.

Zaštita Vaših informacija

Ozbiljno shvatamo zaštitu Vaših podataka i preduzeli smo odgovarajuće organizacione i tehničke mere kako bismo zaštitili informacije koje prikupljamo.

Pristup podacima i serverima je ograničen na ovlašćena lica. U slučaju pristupa ovlašćeno lice koristi dodeljeno korisničko ime i lozinku, a svako ovlašćeno lice ima odgovarajući nivo dozvoljene aktivnosti.

Koristimo sigurne servere sa sigurnim pristupom informacijama, sa automatskim odbijanjem pristupa neovlašćenim licima.

Vaša prava

 1. Pravo na transparentno, istinito i blagovremeno informisanje u vezi obrade podataka o ličnosti,
  2. Pravo da od kompanije Korekt Company d.o.o  zahtevate informaciju o tome da li se obrađuju Vaši podaci o ličnosti,
  3. Pravo da se netačni podaci o ličnosti isprave ili dopune,
  4.  Pravo da se Vaši podaci o ličnosti izbrišu,
  5. Pravo da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti,
  6. Pravo da prikupljene podatke o ličnosti primite u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, što uključuje i neometan prenos datih podataka drugom rukovaocu,
  7. Pravo da u svakom trenutku podnesete kompaniji Korekt Company d.o.o. prigovor na obradu podataka o ličnosti kada je obrada neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa Korekt Company d.o.o., a kao i u slučaju kada se podaci o ličnosti obrađuju za potrebe direktnog oglašavanja;
  8. Pravo da Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnesete pritužbu na postupanje kompanije Korekt Company d.o.o  po pitanju obrade podataka o ličnosti;


Kontakt vezan za zaštitu podataka o ličnosti

Sva Vaša prava možete ostvariti ako nas kontaktirate na sledeće načine:
Putem slanja e-maila na adresu office@korektcompany.com
Putem poštanske adrese : Korekt Company d.o.o , Ranka Tajsića br.5, Beograd
Putem telefona:  +381 11 3975117

Pravo na opoziv pristanka


Možete opozvati svoj pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u bilo kom trenutku putem e-mail adrese: office@korektcompany.com.  Korekt Company d.o.o. će obrisati Vaše podatke o ličnosti, i ukloniće Vašu adresu sa mailing liste.

Uz pravo na brisanje Vaših podataka o ličnosti skrećemo Vam pažnju da imate sva ostala prava propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo na podnošenje pritužbe Povereniku


Ukoliko smatrate da kompanija Korekt Company d.o.o. vrši obradu Vaših podataka o ličnosti suprotno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u svakom trenutku možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Adresa: Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd
office@poverenik.rs, telefon:  +381 11 3408 900

Primena zakona i stupanje na snagu


Za sva ostala pitanja iz oblasti zaštite podataka o ličnosti primenjivaće se Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.12.2020. godine.

Izmene Politike o privatnosti

Sve izmene naše Politike privatnosti biće objavljene ovde kako biste bili u potpunosti obavešteni o zaštiti privatnosti koju nudimo i mogućnostima odabira koje su Vam na raspolaganju u pogledu našeg korišćenja ličnih informacija za marketinške svrhe.

Savetujemo Vam da se redovno upoznajete sa sadržinom naše Politike privatnosti.

Vaš Korekt Company d.o.o